Tentang

Thursday, September 24, 2015

23:54 // 23:59

Sebelum kau lelap:

Kau tak perlu membagi semua cerita. Kau bukan narasi denotatif.

---

Setelah kau lelap:

Kau tak perlu membagi semua cerita. Lagipula, adakah khalayak mendengarmu?

Jangan terlalu denotatif. Jadilah kerikil. Jadilah asap. Jadilah rumpun semak. Kau tak jatuh di bumi untuk jadi mudah.

No comments:

Post a Comment